Begraafplaatsen Utrechtse Heuvelrug2018-04-19T16:48:03+02:00

De Utrechtse Heuvelrug heeft begraafplaatsen in Driebergen, Doorn, Leersum, Amerongen en Maarn.

Voor informatie en prijzen over de mogelijkheden op de begraafplaatsen van de Utrechtse Heuvelrug kunt u contact met ons opnemen.

Algemene Begraafplaats Leersum

De nieuwe begraafplaats in Leersum is aangelegd omstreeks 1918 en ligt op de helling van de heuvelrug vlak bij de bekende Tombe van Nellesteyn en wordt omgeven door bos.

De graven liggen in grasstroken aan rechte klinkerpaden en worden gescheiden door lage taxushagen.

Aula

De aula op de begraafplaats is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten en biedt ruimte aan 80 personen. Ook zijn er 2 opbaar/familiekamers met ruime bezoekmogelijkheden.

Begraven

De gemeente geeft op de nieuwe algemene begraafplaats in Leersum nieuwe graven uit. Er is een keuze tussen particuliere graven of algemene graven.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. Daarna kan deze periode steeds weer met  5 of 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende heeft een uitsluitend recht op het graf. Dat betekent dat hij zelf bepaalt wie er in het graf begraven worden.

De gewone particuliere graven zijn bestemd voor 2 of 3 lichamen. Ook kan er een asbus of urn in het graf bijgezet worden.  Ook zijn er particuliere graven op een apart veld, speciaal bedoeld voor kinderen. Verder geeft de gemeente ook particuliere graven uit die bedoeld zijn om er een grafkelder onder te brengen.

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt door de gemeente uitgegeven voor 10 jaar. Verlenging van deze graftermijn is niet mogelijk. Er ligt geen uitsluitend recht op het graf, wat betekent dat de gemeente bepaalt wie er in het graf begraven worden.

Na een crematie

Ook na een crematie is het mogelijk om op de nieuwe algemene begraafplaats in Leersum een plek te vinden om uw dierbare overledene te herdenken. Urnen kunnen worden bijgezet in een particulier graf, in een speciaal urnengraf of in een urnenmuur. Het laten verstrooien van de as op het verstrooiveld is ook mogelijk.

Voor de tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Begraafplaats Driebergen-Rijsenburg

De nieuwe begraafplaats in Driebergen-Rijsenburg is in 1930 aangelegd in het bos ten noorden van het dorp. Achter de monumentale entree ligt de aula. De begraafplaats zelf is grotendeels symmetrisch opgezet met afwisselend rechte vakken met gazons, lange zichtassen en slingerende bospaden. Het is een echte groene begraafplaats met hoge bomen van diverse soorten.

Bijzondere graven

Op de begraafplaats zijn tien oorlogsgraven waarvan zes van militairen die sneuvelden in 1940. De andere zijn graven van verzetsstrijders. Ook is er het graf uit 1959 te vinden van de Nederlands-Friese schrijver D. Th. Jaarsma.

Aula

De aula is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School naar ontwerp van gemeentearchitect H.E. van Amerongen. Ze is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten en biedt ruimte voor 100 personen.

Begraven

De gemeente geeft op de nieuwe algemene begraafplaats in Driebergen-Rijsenburg nieuwe graven uit. Er is een keuze tussen particuliere graven of algemene graven.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. Daarna kan deze periode steeds weer met 5 of 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende heeft een uitsluitend recht op het graf. Dat betekent dat hij zelf bepaalt wie er in het graf begraven worden.

De gewone particuliere graven zijn bestemd voor 2 lichamen. Ook kan er een asbus of urn in het graf bijgezet worden. Hiervoor geldt een maximum van 2 urnen per graf. Ook zijn er particuliere graven op een apart veld, speciaal bedoeld voor kinderen.

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt door de gemeente uitgegeven voor 10 jaar. Verlenging van deze graftermijn is niet mogelijk. Er ligt geen uitsluitend recht op het graf, wat betekent dat de gemeente bepaalt wie er in het graf begraven worden.

Na een crematie

Ook na een crematie is het mogelijk om op de nieuwe algemene begraafplaats in Driebergen-Rijsenburg een plek te vinden om uw dierbare overledene te herdenken. Urnen kunnen worden bijgezet in een particulier graf of in een speciaal urnengraf. Het laten verstrooien van de as op het verstrooiveld is ook mogelijk.

Begraafplaats Amerongen

Deze begraafplaats in Amerongen  is in 1937 aangelegd nabij het Amerongse  Bos. Hij wordt omgeven door hoge hagen en is verdeeld in een oud gedeelte aan de voorzijde en een nieuwe uitbreiding aan de achterzijde. De begraafplaats wordt gesierd door beuken, eiken, rododendrons, hagen van laurierkers en andere soorten.

Bijzondere graven

Op de begraafplaats zijn graven uit de Tweede Wereldoorlog te vinden van Nederlandse militairen, verzetsstrijders en van vliegeniers en soldaten uit het Verenigd Koninkrijk. Ook is er een monument ter nagedachtenis van koopvaardijpersoneel en Nederlandse militairen en verzetslieden die zijn omgekomen in de periode 1940-1954. Ook zijn op deze begraafplaats graven van zusters van het Zendingsdiaconessenhuis te vinden.

Aula

De aula op de begraafplaats is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten en biedt ruimte aan 80 personen.

Begraven

De gemeente geeft op de nieuwe algemene begraafplaats in Amerongen nieuwe graven uit. Er is een keuze tussen particuliere graven of algemene graven.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. Daarna kan deze periode steeds weer met 5 of 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende heeft een uitsluitend recht op het graf. Dat betekent dat hij zelf bepaalt wie er in het graf begraven worden.

De gewone particuliere graven zijn bestemd voor 2 of 3 lichamen. Ook kan er een asbus of urn in het graf bijgezet worden. Daarnaast zijn er ook particuliere graven op een apart veld, speciaal bedoeld voor kinderen. En de gemeente geeft particuliere graven uit die speciaal bedoeld zijn om er een grafkelder onder te brengen.

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt door de gemeente uitgegeven voor 10 jaar. Verlenging van deze graftermijn is niet mogelijk. Er ligt geen uitsluitend recht op het graf, wat betekent dat de gemeente bepaalt wie er in het graf begraven worden.

Na een crematie

Ook na een crematie is het mogelijk om de begraafplaats van Amerongen een plaats te vinden om uw dierbare overledenen te herdenken. Urnen kunnen worden bijgezet in een particulier graf of in de urnenmuur of urnenzuil.  Ook is er op deze begraafplaats een veld speciaal bedoeld voor het uitstrooien van as.

Nieuwe Algemene Begraafplaats Doorn

In 1958 is de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Oude Arnhemse Bovenweg in gebruik genomen. De begraafplaats is in 2004 aan de achterzijde uitgebreid. Het ontwerp van het oudste gedeelte is afkomstig van de architect W.C.J. Boer die in tegenstelling tot de traditionele begraafplaatsen koos voor een functionalistische opzet, met loodrechte hoeken en rechte lijnen. Geen slingerende paden, maar rechthoekige vakken met gazons bepalen het beeld van de begraafplaats. Eind 2015 is een nog ongebruikt bosvak aangewezen voor natuurgraven.

Grafstenen vrijwel gelijk

De architect van het oudste deel had als credo ‘Arm of rijk, na de dood is ieder gelijk’. Op dit deel van de begraafplaats zijn daarom alle grafstenen vrijwel gelijk. Niet alleen wat betreft de maatvoering, maar ook in het gebruikte materiaal, de marmersoort Bianco del Mare. Het levert een bijzonder beeld op dat vrij zeldzaam is. Om dit beeld te behouden worden eisen gesteld aan het plaatsen van bloemen en objecten.

Persoonlijk

De uitbreiding van 2004 ligt in het bos aan de achterzijde van de begraafplaats. Hier liggen de graven aan slingerende bospaden en is er ruimte voor grafbedekking met een persoonlijke tint. Dit deel van de begraafplaats is ontworpen door het bureau Mien Ruys.

Natuurlijk begraven

Onder natuurlijk begraven wordt verstaan: ‘Het zichzelf teruggeven aan de natuur’. Er wordt op een wijze begraven die het milieu en de natuur niet of zo weinig mogelijk belast en (de beleving van) het natuurlijke karakter van de omgeving minimaal beïnvloedt. Er vindt geen onderhoud plaats op of rond het graf en uiteindelijk wordt het graf geheel opgenomen in de natuur. Verstoring van de bodem en gebieden worden tot een minimum beperkt. Voorkoop is mogelijk.

Aula

De aula is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten. Ze biedt ruimte voor 100 personen. Een opbaarruimte/familiekamer is aanwezig.

Begraven

De gemeente geeft op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Doorn nieuwe graven uit. Er is een keuze tussen particuliere graven of algemene graven.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor 10 of 20 jaar. Daarna kan deze periode steeds weer met 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende heeft een uitsluitend recht op het graf.

Dat betekent dat hij zelf bepaalt wie in het graf begraven worden. De gewone particuliere graven zijn bestemd voor 2 of 3 lichamen. Er kunnen maximaal 2 asbussen in het graf bijgezet worden. Ook zijn er particuliere graven op een apart gedeelte in het bos, speciaal bedoeld voor kinderen. Voorkoop is hier niet mogelijk.

Natuur graf

Een natuurgraf wordt uitgegeven voor 99 jaar. Er zijn extra eisen gesteld aan de kist, kleding en grafversierselen.

Algemeen graf

Een algemeen graf geeft de gemeente uit voor 10 jaar. Verlenging van deze graftermijn is niet mogelijk. Er ligt geen uitsluitend recht op het graf, wat betekent dat de gemeente bepaalt wie in het graf begraven worden.

Na een crematie

Na een crematie is het mogelijk om op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Doorn een plek te vinden om uw dierbare overledene te herdenken. Urnen kunnen worden bijgezet in een particulier graf, in een natuurgraf, in een speciaal urnengraf of in een urnenmuur. Het laten verstrooien van de as op het verstrooiveld is ook mogelijk, evenals het plaatsen van een naamplaatje op een gedenkmuur. Meer informatie over de begraafplaatsen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en over de mogelijkheden bij een uitvaart is bij ons te verkrijgen.

Algemene Begraafplaats Maarn

De begraafplaats in Maarn is in 1924 aangelegd naar ontwerp van architect J. Pothoven. In de paden- en hagenstructuur  zijn de symbolen voor geloof, hoop en liefde opgenomen: een kruis, een anker en een hart. De graven liggen in gazonstroken langs overwegend rechte paden.

Bijzondere graven

Op de begraafplaats zijn de graven van twee verzetsstrijders te vinden.

Aula

De aula dateert uit 1969 en is beschikbaar voor herdenkings- en afscheidsbijeenkomsten en biedt ruimte voor 100 personen. Er is een orgel in de aula aanwezig.

Begraven

In tegenstelling tot de andere algemene begraafplaatsen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug kent de begraafplaats in Maarn regels over wie er mag worden begraven of bijgezet op deze begraafplaats. De overledene moet op het moment van overlijden woonachtig zijn op het grondgebied van de voormalige gemeente Maarn en in de gemeentelijke basisadministratie zijn ingeschreven. Het college van B&W kan hierop een uitzondering maken als de overledene volgens de gemeentelijke basisadministratie tenminste 15 jaar woonachtig is geweest op het grondgebied van Maarn, of als er andere dringende redenen zijn.

De gemeente geeft op de algemene begraafplaats in Maarn nieuwe graven uit. Er is een keuze tussen particuliere graven of algemene graven.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor 20 jaar. Daarna kan deze periode steeds weer met 5 of 10 jaar verlengd worden. De rechthebbende heeft een uitsluitend recht op het graf. Dat betekent dat hij zelf bepaalt wie er in het graf begraven worden.
De gewone particuliere graven zijn bestemd voor 2 lichamen. Ook kan er een asbus of urn in het graf bijgezet worden.

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt door de gemeente uitgegeven voor 10 jaar. Verlenging van deze graftermijn is niet mogelijk. Er ligt geen uitsluitend recht op het graf, wat betekent dat de gemeente bepaalt wie er in het graf begraven worden.

Na een crematie

Ook na een crematie is het mogelijk om op de nieuwe algemene begraafplaats in Maarn een plek te vinden om uw dierbare overledene te herdenken. Urnen kunnen worden bijgezet in een particulier graf of in een urnenmuur.