Wat te doen?2018-11-22T11:45:52+01:00

Afscheid moeten nemen van een dierbare en een uitvaart regelen zijn ingrijpende gebeurtenissen. Wij begeleiden u met persoonlijke aandacht in de dagen vanaf het overlijden tot en met de uitvaart. Wij helpen bij het maken van keuzes door in alle rust informatie en advies te geven en steun te verlenen in deze periode van verdriet.

De manier waarop wij werken zorgt ervoor dat u na afloop – ondanks het verdriet – met een goed gevoel kunt terugkijken op de uitvaart. Want de uitvaart moet niet alleen passen bij de overledene, maar ook een goede herinnering worden voor de nabestaanden.

De huisarts bellen

Wanneer iemand thuis komt te overlijden, belt u eerst de huisarts. Deze komt om het overlijden officieel vast te stellen. Ook vult de huisarts de overlijdenspapieren in. Deze zijn nodig om aangifte te doen in de gemeente van overlijden. Wanneer iemand overlijdt in een verpleeg- of ziekenhuis zorgt het verplegend personeel dat er een arts komt.

De uitvaartondernemer bellen

Daarna belt u Brouwer Uitvaartzorg. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 06 – 4987 9636. Dan bespreken we allereerst waar en wanneer we de overledene kunnen verzorgen en of u daarbij wilt helpen. Vervolgens maken we een afspraak voor een eerste gesprek.

Tijdens dat eerste gesprek, meestal bij u thuis, zullen we o.a. de volgende zaken met u doornemen:

 • Is er een codicil of testament waarmee we rekening moeten houden?
 • De keuze voor begraven of cremeren en de datum en locatie van de uitvaart
 • Wilt u een rouwkaart laten drukken en/of een advertentie plaatsen?
 • Uw persoonlijke wensen voor het afscheid
 • Het informeren van een eventuele uitvaartverzekering (dit regelen wij voor u)

Wat kunt u alvast doen

Na een overlijden moet er veel geregeld worden, ook op administratief gebied. Dan is het fijn om te weten dat wij u deze zorgen zoveel mogelijk uit handen nemen. Wel is het handig als u de volgende zaken, indien van toepassing, klaarlegt:

 • Legitimatie van overledene
 • Trouwboekje van overledene
 • Kleding voor overledene
 • Wilsbeschikking (beschreven uitvaartwensen)

Na het eerste gesprek

Uit uw verhaal kunnen wij opmaken wat de wensen van de overledene waren en welke wensen de nabestaanden hebben. Dit alles bepaalt voor een groot deel hoe alles verder zal gaan verlopen in de komende dagen. Wij gaan alle benodigde stappen nemen om de uitvaart te regelen.

Niet alle beslissingen hoeven op 1 dag genomen te worden. We houden dagelijks contact met u om de voorbereidingen en de uitvaart vorm te geven.

Iets om over na te denken

 • Wie wordt de opdrachtgever van de uitvaart
 • Begraven of cremeren
 • Laatste verzorging met of zonder familie
 • Model kist
 • Kist open of gesloten tijdens openbare bezoeken
 • Zijn er bloemen gewenst
 • Moet er een lint aan de bloemen (tekst voor op het lint)
 • Wordt er een advertentie geplaatst
 • Tekst voor de rouwkaart (en advertentie)
 • Adressenlijst voor het verzenden van de rouwkaart
 • Wie gaat er wat zeggen tijdens het afscheid
 • Muziek uitzoeken voor de plechtigheid
 • Locatie voor de condoleance
 • Consumpties na de plechtigheid